Arst-residentide töötasu tõuseb kevadel ligi 2000 euroni

Tartu ülikool on koostöös sotsiaalministeeriumiga ette valmistamas lepingut, mille kohaselt tõuseb 2018. aasta 1. aprillist arst-residentide brutopalk 1779,60 eurolt 1929,52 euroni kuus. 

Samuti suureneb aprillist residentide juhendamise tasu, mis senise 155,08 euro asemel hakkab olema 170,75 eurot kuus. Muutumas ei ole ülikoolile residentuuri korralduse ja õpetamise eest tasutav summa, mis on püsinud muutumatuna viimase nelja aasta jooksul ning on 107,4 eurot kuus. 

Tartu ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna residentuuriprodekaan Urmas Lepneri sõnul on residentide palgatõus seotud arstide tunnipalga miinimumi tõusuga. „Tervishoiuvaldkonna kollektiivlepingus pannakse paika arstide palga miinimumtasu, mis omakorda määrab residentide palga,“ selgitas Lepner. „Ülikooli residentuuri korralduskulu vajaks aga hädasti tõstmist, sest viimase nelja aasta jooksul on residentuuri teoreetilise õppega seotud kulud ülikoolis suurenenud, ka õppejõududel on õigustatud ootused töötasu kasvuks,“ lisas ta.

Lisaks on plaanis võimaldada residentidel tulevikus residentuuri läbimist osakoormusega, mis suurendab tunduvalt ülikooli halduskoormust. Sel juhul oleks residentidel võimalik töötada 40 tunni asemel 20 tundi nädalas, mis muudab residentuuri läbimise paindlikumaks. Osakoormust saaksid võtta residendid, kes on alla 3-aastase või puudega lapse vanemad või doktorandid ning oleks rakendatav erialadel, kus väljaõppe ja töö iseloom seda võimaldaksid. „Paraku ei saa arsti väljaõpe olla lihtsam kui tulevane töö. On väga oluline harjuda arsti elukutse juurde käiva töökoormusega, nii on tulevikus lihtsam,“ selgitas Lepner. „Küll aga on osakoormuse võimaldamine põhjendatud väikelaste või puudega laste vanemate ning doktorantide puhul.“

Residentuur on arsti- või hambaarstiõppele järgnev praktiline ja teoreetiline koolitus ühel arsti või hambaarsti erialal. Residentuuri käigus viiakse residendi teadmised ja oskused iseseisva eriarsti tasemele. Residentuur toimub Eesti raviasutustes sõltuvalt erialast kolme kuni viie aasta jooksul.

Lisainfo: Urmas Lepner, meditsiiniteaduste valdkonna residentuuriprodekaan, +372 731 8201, urmas.lepner@ut.ee