Autor:
JP Hion

Toimub täiendav vastuvõtt residentuuri

Tartu Ülikooli residentuuri põhikonkursil täideti 152 kohta. Esimese eelistuse erialale sai sisse 135 ja teise eelistuse erialale 17 kandidaati. Dokumente saab esitada 16.–18.augustini.

Täiendav konkurss toimub järgmistel erialadele.

 • erakorraline meditsiin (3)
 • hematoloogia sh transfusioloogia (2)
 • infektsioonhaigused (1)
 • laborimeditsiin sh kliiniline mikrobioloogia (2)
 • patoloogia (1)
 • peremeditsiin (15)
 • pulmonoloogia (1)
 • sisehaigused (2)
 • sisehaigused koos allergoloogia kõrvalerialaga (1)
 • sisehaigused koos geriaatria kõrvalerialaga (2)
 • taastusravi (4)

Täpsemad eksamite toimumisajad on järgmised.

 • Erakorraline meditsiin – 25.08.2022 kell 10.00 L. Puusepa 8, ruum G1.204
 • Hematoloogia sh transfusioloogia – 26.08.2022 kell 10.00 L. Puusepa 8, ruum H602
 • Infektsioonhaigused
 • Laborimeditsiin sh kliiniline mikrobioloogia – 23.08.2022 kell 10.00
 • Patoloogia – 23.08.2022 kell 11.00 Ravila 19, ruum 1030
 • Peremeditsiin – 24.08.2022 kell 10.00 L. Puusepa 1a, ruum 3055
 • Pulmonoloogia – 29.08.2022 kell 12.00 L. Puusepa 8, ruum Ü607
 • Sisehaigused – 25.08.2022 kell 10.00 L. Puusepa 8, ruum L6002
 • Sisehaigused koos allergoloogia kõrvalerialaga – 25.08.2022 kell 10.00 L. Puusepa 8, ruum L6002
 • Sisehaigused koos geriaatria kõrvalerialaga – 25.08.2022 kell 10.00 L. Puusepa 8, ruum L6002
 • Taastusravi – 30.08.2022 kell 12.00 Riia 167, ruum B236

Konkureerimiseks on vajalik esitada vastuvõtukomisjonile elektroonselt või paberkandjal järgmised dokumendid:

1. rektori nimele vormikohane avaldus;
2. ülikooli arsti- või hambaarstiõppe diplom ja akadeemiline õiend;
3. ülikooli internatuuri lõpetamist tõendav dokument, kui kandidaat on ülikooli arsti- või hambaarstiõppesse immatrikuleeritud enne 1997/1998. õppeaastat;
4. haridust tõendavad dokumendid (diplom ja akadeemiline õiend), kui kandidaat on residentuuri kandideerimiseks vajaliku hariduse omandanud välisriigis;
5. isikut tõendav dokument või selle koopia;
6. elulugu (curriculum vitae);
7. välismaalastel Eestis elamisõigust tõendav dokument või pikaajalise elaniku elamisluba või Eestis töötamise õigusega tähtajaline elamisluba.

Kõikide originaaldokumentide puhul (v.a ülikoolile esitamiseks koostatud dokumendid) tuleb esitada originaal ja koopia või notariaalselt kinnitatud ärakiri. Dokumentide puhul, mis ei ole eesti ega inglise keeles, tuleb esitada notariaalselt kinnitatud eesti-või ingliskeelne tõlge. Elektroonselt esitatud dokumendid peavad olema digitaalselt allkirjastatud või kinnitatud digiallkirja või -templiga.

Elektroonse avalduse ja muud elektroonsed dokumendid saab esitada sisseastumise infosüsteemis internetiaadressil www.sais.ee 16.-18. augustini. Paberil avalduse ja muud dokumendid saab esitada meditsiiniteaduste valdkonna dekanaadis kohapeal või posti teel. Meditsiiniteaduste valdkonna dekanaadis võetakse dokumente vastu tööpäevadel 16.-18. augustini. Posti teel saadetud dokumendid loetakse õigel ajal esitatuks, kui need on jõudnud ülikooli hiljemalt 18. augustil.

Residentuuri sisseastumiseksamid toimuvad ajavahemikul 23.–30. august 2022.

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“

Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega

MV

Meditsiiniteaduste valdkonna lõpuaktus 2024