Ülikooli vaimse tervise konverents kutsub arutlema võrdsuse ja õigluse üle

10. märtsil ülikoolis toimuval kolmandal vaimse tervise konverentsil keskendutakse hea tööõhkkonna ja võrdsete võimaluste teemadele. Sedapuhku Worksupi keskkonnas peetavale konverentsile on oodatud nii ülikoolipere liikmed kui ka kõik teised, kellele on oluline enda ja kolleegide hea vaimne vorm ning positiivsed ja terved suhted tööl.

Konverentsil arutletakse, millised on organisatsiooni „pehmed“ väärtused, nagu õiglus, kaasamine ja erinevustega arvestamine, ning kõneldakse nende väljendumisest töökultuuris. Maailma ühe suurima tööjõutrendide uuringu „Decoding Global Ways of Working 2021“ (Boston Consulting Group and The Network) värsked tulemused näitavad, et õhkkond, kus kõik ennast hästi tunnevad, on igas vanuses töötajatele järjest olulisem. 

Mis on töö juures üldse kõige tähtsam? Eelnimetatud, üle 200 000 vastajaga üleilmse uuringu tulemused kinnitavad, et selleks on head suhted meeskonnas ja head suhted juhiga. Tööõhkkond on töörahulolu mõjutavate tegurite pingerea tipus püsinud aastaid ka TÜ töörahuloluküsitluses. Seega on hea õhkkond ja võrdsed võimalused üha tähtsamad nii heaolu ja vaimse tervise kui ka töötulemuste seisukohalt. Just sel põhjusel on tänavuse vaimse tervise konverentsi läbiv teema võrdsus ja õiglus. Omamoodi intriig peitub küsimuses, kas ja kuidas need kaks ülimalt tähtsat väärtust igapäevases tööelus üksteise kõrvale üldse mahuvad.

Konverentsil avab võrdse kohtlemise tähendust tööelus võrdsete võimaluste volinik Liisa Pakosta. Spordipsühholoogia vaatenurka võimestavale ja jõuetuks tegevale tööõhkkonnale selgitab spordipsühholoog ning teadlane Aave Hannus. Kiusuvaba töökultuuri hoidmise teemat mõtestab SA Kiusamisvaba Kool sisujuht Kristiina Treial. Konverentsi vestlusringis otsitakse vastust küsimusele, mida saab igaüks teha õiglase ja positiivse õhkkonna loomiseks.

Konverents toimub 10. märtsil kl 13.00–17.00 Worksupis (ID: TERVEVAIM2022). Täpsem info ja registreerumine on ülikooli veebilehel.

Päeva juhivad Tartu Ülikooli üliõpilaskonna esimees Katariina Sofia Päts ning sotsiaalõiguse professor ja õigusteaduskonna direktor Gaabriel Tavits.

Konverentsi korraldab Tartu Ülikooli personaliarenduskeskus ja osalemine on tasuta.

 

Austame erinevusi märgised

Tartu Ülikooli tunnustati taas kvaliteedimärgisega „Austame erinevusi“

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

Tartu Ülikooli peahoone

Algab ülikooli uue arengukava koostamine