Bio- ja siirdemeditsiini instituudi juhina jätkab professor Eero Vasar

Bio- ja siirdemeditsiini instituudi nõukogu valis 7. detsembri koosolekul instituudi juhatajaks inimese füsioloogia professor Eero Vasara, kes jätkab instituudi juhataja positsioonil kolmandat ametiaega. Uus ametiaeg algab 1. jaanuaril 2022.

Professor Vasara sõnul on üheks tema olulisemaks prioriteediks tagada sel keerulisel ja muutlikul ajal inimlikud suhted ja vastastikune lugupidamine. „Instituudi juhi roll on osakonna juhtide ja kõigi instituudi töötajate tegevuse toetamine, aga mitte asjatu sekkumine ja ilmne üle administreerimine,“ sõnas Vasar kindlalt.

Professor Vasar selgitas, et jätkuvalt on instituudi prioriteet tippteadus, mille elluviimine oleneb suuresti noorte ja motiveeritud inimeste olemasolust. „Tähtis on teadussuundade mitmekesisus, aga käimasolev COVID-19 pandeemia on sundinud tegema ümberkorraldusi ja selles osas on instituut olnud väga edukas. Professor Irja Lutsar on olnud Vabariigi Valitsuse kõige olulisemaks teadusnõustajaks. Professorid Tambet Teesalu, Pärt Peterson ja Kai Kisand on olnud tähtsad osalised väga märkimisväärsetes teaduspublikatsioonides seotuna käimasoleva pandeemiaga.  Samuti on nad jaganud tähelepanuväärseid ja olulisi nõuandeid ühiskonnale,“ selgitas ta.

Vasar lisas, et ta tunneb tõsiselt head meelt ka instituudi professori Maris Laane valimise puhul Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikuks. Kõige muu kõrval on sellel oluline positiivne mõju nii instituudi kui ka meditsiiniteaduste valdkonna riigisisesele ja rahvusvahelisele mainele.

Vasar rõhutas, et hetkel on ennatlik rääkida suurtest muudatustest instituudis. „COVID-19 pandeemia on maske vahetades liikumas järgmisele ringile. Kindlasti on suurimaks väljakutseks võrdlemisi väheste kaotustega pandeemiast väljatulek. Kõik ratsionaalsed abinõud on siin vajalikud, alates vaktsineerimisest ja lõpetades panustamisega inimeste paremasse kaitsmisesse, mille oluline osa on haridus,“ täpsustas ta. Vasar lisas, et kahjuks on pandeemial õnnestunud väga hästi panustada Eestimaa lõhestamisele. „Mõttearendused peenhäälestusest ja Põhjala riigiks olemisest on osutunud pelgalt narratiivseks meelepetteks,“ arvas Vasar.

Vasara sõnul on murettekitav asjaolu, et fundamentaalteadusi sunnitakse taanduma rakenduslike tegevuste ees. „Nii saetakse seda kandvat oksa, millel me istume. Üliõpilastele antava hariduse kvaliteet sõltub tugevalt meie võimekusest alusteadustes. Samuti sõltuvad siirdemeditsiin ja erinevad rakendused alusteaduste tasemest. Kui meil puuduvad alusteaduslikud lahendused, siis ei ole meil lihtsalt midagi ka rakendada. Kindel koht alusteaduste arengus on katseloomakeskusel. Ilma kõrgtasemel katseloomakeskuseta ei eksisteeri tänapäeval ükski endast lugupidav arstiteaduskond.“ 

Jätkuvalt murettekitav on ka teaduse rahastamine Eesti Vabariigis. „Kui ainsaks eesmärgiks on võrdlus lähima lõunanaabriga, siis kaugele me ei jõua. Paljuski on meie Sotsiaalministeeriumi ja Terviseameti viletsus seotud eelkõige meie riigi vähese teadusliku orienteeritusega,“ lausus Vasar. Sageli toimub Eestis reformide läbiviimine selleks vajalikke rahalisi vahendeid omamata. Reforme tehakse lihtsalt reformi pärast. Selle tulemuseks on suuremat sorti segadus ja muutusi ootavate inimeste veelgi suurem pettumus. „Taolisest praktikast tuleb igati loobuda,“ ütles Vasar.

Professor Eero Vasar on juhtinud alates 1991. aastast Tartu Ülikooli füsioloogia instituuti ning 2016. aastast bio- ja siirdemeditsiini instituuti. Aastal 1992 valiti ta füsioloogia professoriks. Tema uurimistöö peasuunad on ärevusseisundite neurobioloogilised mehhanismid ning transgeense tehnoloogia rakendamine vaimu- ja neurodegeneratiivsete haiguste molekulaarsete mehhanismide selgitamiseks. Aastal 2010 valiti Eero Vasar Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks.

Professor Eero Vasara tööd on tunnustatud riigi teaduspreemiaga meditsiini alal (2004 ja 2021), Eesti Vabariigi Punase Risti III järgu ordeniga (2001) ja Eesti Teaduste Akadeemia Karl Schlossmanni medaliga (2016).

Instituutide juhid valitakse ülikoolis kolmeks aastaks. Eero Vasara ametiaeg bio- ja siirdemeditsiini instituudi juhina kestab 31. detsembrini 2024.

Lisateave: Eero Vasar, akadeemik, bio- ja siirdemeditsiini instituudi juhataja, inimese füsioloogia professor, 737 4331, 526 8033, eero.vasar@ut.ee

Tartu Ülikooli peahoone

Algab ülikooli uue arengukava koostamine

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna uued prodekaanid

Kes kuuluvad meditsiiniteaduste valdkonna dekaani meeskonda uuel ametiajal?

Külli Kingo

Meditsiiniteaduste valdkonna dekaaniks valiti professor Külli Kingo