JÄRELVAADATAV: veebiseminaril räägiti ülikooli toimetulekust koroonaajal ja õppetundidest tulevikuks

8. detsembril kl 14.00–16.00 toimus veebiseminar „Tartu Ülikooli toimetulek koroonaajal ja õppetunnid tulevikuks“,  kus anti lühiülevaade kahe selleteemalise värske uuringu tulemustest. Lisaks korraldati kolm vestlusringi, kus õppejõud ja üliõpilased arutasid kaugõppega seotud raskuste ja heitlikes oludes toimetuleku üle. Veebiseminar on järelvaadatav UTTV-st.

2020. aasta märtsis alanud eriolukord tõi õppetöös kaasa muudatusi, mis on olnud katsumusrohked nii üliõpilastele kui ka õppejõududele. Et selgitada välja, kuidas mõjutas 2020/2021. õppeaasta osaline kaugõpe üliõpilaste ja õppejõudude toimetulekut, tellis ülikooli juhtkond kaks uuringut. Mõlemad uuringud – „Üliõpilaste toimetulek koroonaaastal: kogemus Tartu Ülikoolis“ ja „Õpetamise väljakutsed distantsõppes. Õppejõudude tagasiside“ – tegi sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE.

Seminari saab järelvaadatav UTTV-st(Seminar oli peamiselt eesti keeles, v.a teine aruteluring, mis oli ingliskeelne.)

Ajakava

14.00 Avamine, rektor Toomas Asser

14.05 Üliõpilaste toimetulek koroona-aastal, Meri L. Külm (RAKE)

14.15 Õpetamise väljakutsed distantsõppes, Mary-Ann Kubre (RAKE)

14.30 I vestlusring „Hindamine kaugõppes“

  • Mis muutus hindamises kaugõppe ajal ja miks läksid hinded paremaks?
  • Milliseid veebipõhiseid hindamisviise võiks ka tulevikus rakendada nii tudengite suuremaks kaasamiseks õpiprotsessi kui ka lõpphindamisel

Vestlusringi juhtis Mari Karm, õppejõukoolituse peaspetsialist ja kõrgkoolipedagoogika kaasprofessor.

15.00 II panel discussion „Coping of International staff ja students“

  • Did we manage to provide enough support to international staff and students?
  • What were and are the special needs of international staff and students that appeared during corona-time?
  • How can we tackle these better in the future?

Discussion was chaired by Olga Bogdanova, Deputy Head for Academic Affairs of the Skytte Institute.

15.25  III vestlusring „Mida võtame koroonaajast kaasa? Millist abi õppejõud vajab täna ja tulevikus?“

  • Mis hinnaga tulid õppejõud kaugõppes toime?
  • Kuidas hoida töökoormust kontrolli all ja vaimset tervist korras?
  • Millised kaugõppes leitud lahendused jäävad püsima?

Vestlusringi juhtis Anneli Saro, teatriteaduse professor ja humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna õppeprodekaan.

15.55 Kokkuvõte ja lõpetamine

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“

Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega

MV

Meditsiiniteaduste valdkonna lõpuaktus 2024