Kehalise kasvatuse ja spordididaktika osakond

EST
Andre Koka
kehalise kasvatuse didaktika kaasprofessor
PhD (liikumis- ja sporditeadused)
Ujula 4-2010
Kristjan Kais
sportmängude didaktika lektor, kehalise kasvatuse ja spordi õppekavade programmijuht
PhD (liikumis- ja sporditeadused)
+372 737 6284
Ujula 4-2019
Maret Pihu
kehalise kasvatuse didaktika lektor
PhD (spordipedagoogika ja -sotsiaalteadused)
+372 737 5382
Ujula 4-2010
Liina Remmel
kergejõustiku õpetaja 0,5 k
PhD (liikumis- ja sporditeadused)
+372 737 5373
Ujula 4-1009
Allar Kivil
talispordialade õpetaja
MSc (liikumis- ja sporditeadused)
+372 528 7203
Ujula 4-2021
Janar Sagim
jalgpalli õpetaja
MSc (treener-spordijuht)
Ujula 4-2018
Peep Päll
raskejõustiku assistent
PhD (spordipedagoogika ja -sotsiaalteadused)
+372 511 7144
Ujula 4-2021
Inga Neissaar
võimlemise didaktika assistent
MSc
+372 737 5375
+372 527 0306 (5375)
Ujula 4-2017
Eva-Maria Riso
liikumisharrastuse teadur
PhD (liikumis- ja sporditeadused)
+372 737 6033
Ujula 4-1010B
Henri Tilga
külalisteadur
PhD (liikumis- ja sporditeadused)
Ujula 4-2024
Krete Junson
treeninguteaduste nooremteadur 0,5 k
MSc (rakenduslik sporditoitumine)
Hasso Paap
liikumisõpetuse nooremteadur
MSc (põhikooli ja gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja- treener)
Elise Umb
spordisotsioloogia nooremteadur 0,5 k
MSc (treener-spordijuht)
Ujula 4
Merike Kull
laborijuhataja, tervisekasvatuse kaasprofessor
PhD (pedagoogika)
+372 517 6949
Ujula 4-2011
Katrin Mägi
liikumisuuringute spetsialist
PhD (haridusteadus)
+372 5567 4505
Ujula 4-30ˇ8
Reelika Kiivit
spetsialist 0,6 k
MA (õppimise ja õpetamise juhtimine)
+372 737 5367
Ujula 4-2013