Ling Yan kaitseb doktoritööd „Stress-associated immune mechanisms of schizophrenia: the importance of region-specific microglia-neurovascular interaction“

15. detsembril 2023 kell 13.00 kaitseb Ling Yan doktoritööd „Stress-associated immune mechanisms of schizophrenia: the importance of region-specific microglia-neurovascular interaction“ („Skisofreenia stressiga seotud immuunmehhanismid: piirkonnaspetsiifilise mikrogliia ja neurovaskulaarse interaktsiooni tähtsus“).

Juhendajad:
Professor Li Tian, Tartu Ülikool
Professor Cao Song, Guangdong Ocean Ülikool (Hiina)
Professor  Eero Vasar, Tartu Ülikool

Oponent:
Vanemteadur Urtė Neniškytė, Vilniuse Ülikool

Kokkuvõte:
Psühhiaatrilised häired on tööealise elanikkonna jaoks üks peamiseid puude ja surma põhjuseid, põhjustades ülemaailmselt märkimisväärset majanduslikku ja tervishoiukoormust. Psühhiaatrilisi häireid võivad esile kutsuda mitmesugused organismi sisemised ja välised tegurid, mis koostoimides mõjutavad aju talitlust ja selle kaudu käitumist. Psühhosotsiaalne stress on laialt tunnustatud skisofreenia tekke ja arengu riskitegur. Teiste bioloogiliste mehhanismide hulgas häirib krooniline stress aju vereringet ja süvendab neuropõletikku. Veresoontega seotud mikrogliia ja monotsüütidest pärinevad makrofaagid on neuropõletiku kõige olulisemateks regulaatoriteks. Selleks, et paremini mõista mikrogliia ja monotsüütide funktsiooni kroonilisest stressist lähtudes, viisime läbi terve rea kliinilisi ja prekliinilisi uuringuid skisofreenia esmasepisoodi (FES) patsientide rühmas, samuti hiirtel, kellel oli rakendatud kroonilist ettearvamatut stressi ja haistesibula purustamisest (OBX) tingitud stressi. Kliinilistes uuringutes leidsime, et FES-i patsiendid kannatasid kõrgendatud stressi tulemusena ja neil oli ajukoore atroofia. Samuti oli neil patsientidel vähenenud veres mitteklassikaliste monotsüütide arv ning mikrogliia retseptori CSF1R tase. Loommudelites leidsime, et CSF1R-i inhibiitor põhjustas ärevust ja häiris mikrogliia / makrofaagide vaskulaarset seostumist. Peale selle leidsime, et haistesibulas oli rohkesti veresoontega seotud mikrogliiat/makrofaage ja oli rikastatud rasvhapete metabolismi ning angiogeneesi geenidega. Lisaks välditi endogeenseid n-3 PUFA-sid tootvatel fat-1 hiirtel OBX-indutseeritud stressireaktsioonid. Need leiud viitavad sellele, et mikrogliia modulaatorid võivad aidata stressiga paremini toime tulla tänu ajuveresoonkonna efektiivsemale reguleerimisele skisofreenia haigetel. Meie uuringud annavad uudseid teadmisi mikrogliia/monotsüütiliste alampopulatsioonide ja nende kandidaatmolekulide kohta, mis võivad olla kasulikud, et paremini diagnoosida ja töötada välja uudset ravi psühhiaatriliste häiretega võitlemiseks.

Tartu Ülikooli teadlaste uuringud näitavad, et rämpstoidul võib olla kahjulik mõju ajule

Rämpstoidul võib olla kahjulik mõju ajule

Loodusvaatluste maraton

Kodanikuteaduse seminaril räägitakse, kuidas rikastab avalikkuse kaasamine teadustööd

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“