Ettekanne: Edoardo Malfatti „Congenital myopathies in 2022"

Esmaspäeval, 12. detsembril kell 12 teeb ettekande professor Edoardo Malfatti teemal „Congenital myopathies in 2022”. Ettekannet on võimalik jälgida MS Teams vahendusel.

Professor Malfatti (Université Paris-Est Créteil Val de Marne, France), olles ühtlasi praktiseeriv neuroloog ning ka histopatoloog, tegeleb haruldaste neuromuskulaarsete haigustega seotud teadustööga, keskendudes peamiselt kongenitaalsete ja metaboolsete müopaatiate uurimisele. Ta on olnud seotud ka mitmete uute haigusseoseliste geenide avastamisega.

Hetkel on prof Malfatti pühendunud lihaspatoloogia alaste teadmiste täiendamisele ning uute histopatoloogiliste haigusmarkerite avastamisele, mida saaks rakendada uute ravimeetodite, nagu geeniteraapia, efektiivsuse hindamiseks. Aastal 2015 pälvis professor Malfatti World Muscle Society kongressil “Aasta Noore Müoloogi” (Young Myologist of the Year) auhinna.

Professor Edoardo Malfatti on Sanna Puusepa oponent, kes kaitseb oma doktoritööd “Comparison of molecular genetics and morphological findings of childhood onset neuromuscular disorders” 13. detsembril kell 14 Biomeedikumi auditooriumis (Ravila 19, ruum 1006).