Praktilise usuteaduse õppetool

Ülikooli 18 - 312
50090 Tartu linn,
Tartu linn, Tartumaa
EST
Lea Altnurme
Lea Altnurme
religioonisotsioloogia kaasprofessor
dr. theol.
Ülikooli 18-312

Uurimisteemad:

 • eestlaste religioossus ajaloos ja tänapäeval,
 • religioossed suundumused lääne kultuuriruumis 21. sajandil.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Olga Schihalejev
Olga Schihalejev
religioonipedagoogika kaasprofessor
dr. theol.
Ülikooli 18-312

Uurimisteemad:

 • religiooniõpetuse metoodika ja didaktikaga seotud küsimused,
 • koolides toimuv väärtuskasvatus,
 • kultuurilise ja usulise mitmekesisusega kaasnevad küsimused koolis nii õppijate kui ka õpetajate vaatevinklist. 

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

 

Kaido Soom
Kaido Soom
praktilise usuteaduse lektor
dr. theol.
+372 5662 0334
Ülikooli 18-312

Uurimisteemad:

 • praktiline teoloogia,
 • leeritöö analüüs,
 • kristliku jumalateenistuselu analüüs ja liturgiauuenduse protsess luterlikus kirikus.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

 

inimene
Robert Bunder
teoloogia nooremteadur
MA (teoloogia)

Uurimisteemad:

 • praktiline ja süstemaatiline usuteadus,
 • tänapäevane kristlik usk ja praktika,
 • luterlik identiteet ja arengud luterlikus teoloogias,
 • kristluse eri vormid ja suunad.

 

Tõnu Lehtsaar
Tõnu Lehtsaar
religioonipsühholoogia professor (tööleping peatatud) 0,8 k
PhD (religioonipsühholoogia)
+372 502 3626 (3626)

Uurimisteemad:

 • usulise kogemuse psühholoogia ja pastoraalpsühholoogia,
 • suhtlemispsühholoogia, sealhulgas suhtlemiskonflikti ja avaliku esinemise psühholoogia,
 • hingehoiu psühholoogia.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis