Centre for Archaeological Research and Infrastructure

Jakobi 2 - 208
EST
Heiki Valk
Heiki Valk
Head of Centre, Professor of Archaeology
PhD (Archaeology)
+372 737 5653
Jakobi 2-209
Riina Rammo
Riina Rammo
Associate Professor of Archaeology
PhD (Archaeology)
+372 737 5659
Jakobi 2-208
Andres Tvauri
Andres Tvauri
Associate Professor of Archaeology
PhD (Archaeology)
+372 508 9803
Jakobi 2-202
Ragnar Saage
Ragnar Saage
Research Fellow in Archaeology
PhD (Archaeology)
+372 737 5659
Jakobi 2-208
Kristel Kajak
Kristel Kajak
Conservator
MSc (Preservation of Cultural Heritage)
+372 737 5659
Jakobi 2-208
Taisi Juus
Taisi Juus
Technician 0.75 p
MA (Archaeology)
Jakobi 2-212

Töötan arheoloogiaarhiivis ja -raamatukogus alates 2017. a sügisest. Minu tööülesanneteks on arhiivi ja raamatukogu haldamine – uute arhivaalide arvelevõtmine, andmebaasi sisestamine, arhiivi ja raamatukogu korrashoid ning uute raamatute kataloogimine ja kasutajatele raamatute laenutamine.

Arheoloogiaga olen aktiivsemalt tegelenud alates 2012. aastast. Ühtlasi kaitsesin Tartu Ülikoolis ka bakalaureuse- ja magistrikraadi. Õpingute jooksul olen tegelenud erinevate teemadega – bakalaureuseastmes uurisin Kohtla Vanaküla peitleiust välja tulnud sirpide katkeid ning magistrantuuris Eesti arheoloogiakogudes leiduvaid mesoliitilisi luust liitesemeid ja Eestist, Valgevenest ja Venemaalt pärit kiviaegseid kitiproove, mida analüüsisin infrapunaspektroskoopia (ATR-FT-IR) meetodiga.

Riina Vesi
Riina Vesi
Technician-Drawer
+372 737 5653
Jakobi 2-211