Valdkondlikud suunised õppetöö korraldamiseks - õppetöö kolib veebi

Head üliõpilased ja õppejõud!

Täname, et olete olnud kannatlikud. Teame, et teil on õppetöö, praktikumide ja praktikatega seoses mitmeid küsimusi, millele püüame jõudsasti reageerida. Edasise õppetöö planeerimiseks oleme oodanud ära nii Vabariigi Valitsuse, Tartu Ülikooli rektoraadi kui ka Tartu Ülikooli Kliinikumi kriisijuhtimismeeskonna suunised. Sellest lähtuvalt on peamine sõnum, et õppetöö kolib vähemalt sügissemestri lõpuni veebi.

[collapsed]

Ülikool andis välja täpsustatud suunised õppetöö korraldamiseks praeguses olukorras, tutvu nendega!

 • Praktikume võib detsembris teha väikestes rühmades, kui see on vältimatult vajalik. Pole aga kindel, kas neid ka jaanuaris teha saab. Soovime vältida olukorda, kus üle Eesti koju suundunud tudengid peavad mitu korda Tartusse sõitma.  
 • Kui vähegi võimalik, tehakse eksamid ja arvestused veebis. Põhjendatud erandite puhul on lubatud teha eksamit auditooriumis. Õppejõud kooskõlastab sel juhul programmijuhiga ettepaneku teha eksam või arvestus auditoorselt. Lõpliku otsuse teeb õppeprodekaan.
 • Õppejõud püüavad eksamite ja arvestuste aegu mitte muuta. Kui eksami või arvestuse tegemiseks veebis tuleb selle toimumisaega siiski edasi lükata (kõige kauem kuni kevadsemestri alguseni), ei tohi seda teha hiljem kui viis päeva enne eksami toimumist.
 • Õppejõud võib aine hindamismeetodeid ja -kriteeriume muuta vaid siis, kui aines pole veel ühtegi eksamit või arvestust toimunud.  Õppeaine vastutav õppejõud kooskõlastab need muudatused programmijuhiga. Kui osa tudengeid on teinud eksami  või arvestuse juba  auditooriumis, võib teine osa tudengeid teha sama eksamit või arvestust veebis.
 • Kõigist muudatustest teavitatakse üliõpilasi kohe ja muudatused on nähtavad ÕIS-is.
 • Füüsilisel kogunemisel järgitakse väga rangelt hajutamisreeglit ja maski tuleb kanda nii praktika, eksami ja arvestuse ajal kui ka hoonesse tulles ja sealt lahkudes.
 • Sarnaselt tasemeõppega ei korraldata ka täiendusõppes kuni kevadsemestri alguseni auditoorset õppetööd. [/collapsed]


Toome välja ka olulisemad valdkondlikud suunised:

Praktikumid

Kõik sügissemestri lõpuni tunniplaanis olevad praktikumid toimuvad veebiõppena. Täpsema info iga aine korraldusest annavad õppejõud üliõpilastele esimesel võimalusel.

Tartu Ülikooli kliinikumi kriisijuhtimismeeskond otsustas, et kliinikumis võib toimuda kontaktõppena ainult õpe, mis on otseselt seotud COVID-19 tõrjega. See tähendab, et toimuvad ainult arstiteaduse neljanda kursuse nakkushaiguste ja pulmonoloogia praktikumid. Õppejõud korraldavad hetkel õppetöö ümber vastavalt kliinikumi antud juhistele ja annavad muudatustest üliõpilastele esimesel võimalusel teada.

Eksamid/arvestused/kontrolltööd

Kui vähegi võimalik, toimuvad eksamid/arvestused/kontrolltööd veebis. Äärmise vajaduse korral võivad õppejõud eksameid, arvestusi ja kontrolltöösid korraldada kontaktõppena järgides: 

 • õpperuumi 50% täituvuse nõuet;  
 • 2+2 reeglit;   
 • maskikandmise kohustust;  
 • desinfitseerimisvahendite kasutamist.  

Jagame alati infot teiega esimesel võimalusel. Kui senises korralduses midagi muutub, siis anname teile sellest teada.   

Lisateave:
Anti Kalda
meditsiiniteaduste valdkonna õppeprodekaan
737 4360
anti.kalda@ut.ee