Tutvu meditsiiniteaduste valdkonna e-õppe miinimumnõuetega

Meditsiiniteaduste valdkonnas valmis praktiline juhend õppejõududele, mis võtab kümne punktiga kokku tingimused, millele üks veebipõhine kursus peaks vastama. Samast leiab ka viited videojuhistele, mis näitavad, kuidas vajalikke muudatusi sisse viia.

Seoses COVID-19 pandeemiast tingitud piirangutega tuli 2020 aasta kevadsemestril asendada auditoorne õppetöö distantsõppega. Meditsiiniteaduste valdkonna õppeprodekaani Anti Kalda sõnul näitas kevadsemestri õppeainete tagasiside analüüs, et üliõpilased väärtustasid kõrgemalt õppeaineid, mis reageerisid eriolukorrale paindlikult ja kus mindi edukalt distantsõppele üle.

„Hästi korraldatud e-õpe ei aita meid mitte ainult COVID-19 piirangute tingimustes, vaid võimaldab muuta ka tavaolukorras õppetöö mitmekesisemaks ja paindlikumaks ning loob üliõpilastele head võimalused iseseisvalt töötamiseks,“ selgitas Kalda. Lisades, et samuti võimaldab see õppejõududel õppijaid hinnata ja tagasisidestada, jagada digitaalselt õppematerjale ning omada täpset ülevaadet õppijate tegevustest.

Valminud juhend aitab õppejõududel mugavalt kontrollida, kas olemasolevatel veebipõhistel kursustel on olemas kõik vajalik, et ainest õppijatele kõige enam kasu oleks.

Õppeprodekaan palub kõikidel valdkonna õppejõududel muudatused võimalikult kiiresti sisse viia, et saaksime uutele auditoorse õppetöö piirangutele parema ettevalmistusega vastu minna.

E-õppe toe täiustamisel pakuvad valdkonnas metodoloogilist ja tehnilist tuge:

  • õppedisainer Triin Marandi (triin.marandi@ut.ee, 737 6268);
  • õpetamisoskuste arendamise konsultant Anu Sarv (anu.sarv@ut.ee, 5361 4342);
  • valdkonna struktuuriüksuste e-õppe tugiisikud.  
Lisateave:
Anti Kalda
meditsiiniteaduste valdkonna õppeprodekaan
anti.kalda@ut.ee
737 4360