Meditsiiniteaduste valdkonna dekaanina jätkab Margus Lember

Eile, 22. oktoobril valisid valdkondade valimiskogud Tartu Ülikooli neljale valdkonnale uued dekaanid. 1. jaanuaril 2020 jätkab oma teist ametiaega meditsiiniteaduste valdkonna dekaanina professor Margus Lember.

Uus dekaan selgitati välja esimese valimisvooruga. Valdkonna dekaani valimiste osavõtuprotsent oli 84,66%. Margus Lemberi poolt andis oma hääle 152 valimiskogu liiget. Teisele dekaani kandidaadile Ruth Kaldale väljendas toetust 121 valimiskogu liiget.

Professor Margus Lember avaldas tänu kõikidele enda toetajatele. “Tänan südamest kõiki valijaid, kes mulle enda hääle usaldasid. Kinnitan lubadust, et seisan jätkuvalt kogu valdkonna ja kõigi töötajate huvide eest!”, ütles Lember.

 „Dekaanina plaanin lähiaastatel kõige enam tähelepanu pöörata inimestele, palkade konkurentsivõimelisusele, töökeskkonnale ja kindlustundele,“ sõnas Lember, lisades, et teaduse baasrahastuse jõudmine teadlasteni, töö üliõpilastele kvaliteetse õppe tagamisel ja residentuuri arendamine, samuti interdistsiplinaarsus ja koostöö nii valdkonnas kui üle valdkonna piiride on teised samavõrd tähtsad tegevussuunad.

Edasistest plaanidest rääkides toob Lember välja, et mitmed  algatused vajavad lõpule viimist. “Jätkub töö Kliiniliste uuringute keskuse väljaarendamisega, parema õpikeskkonna loomine hambaarstidele, peremeditsiinile ja õendusteadusele. Pooleli on mitme õppekava kaasajastamine, muudatused põhiõppes, doktorantuuris ja residentuuris,” selgitas Lember.

Margus Lember on sisekliiniku sisehaiguste propedeutika professor, sisekliiniku juhataja ja praegune meditsiiniteaduste valdkonna dekaan. Kandidaadi esitasid valdkonna 22 akadeemilist töötajat ühiselt.

Valimiskogusse kuulus 327 meditsiiniteaduste valdkonna õppejõudu, teadlast ja üliõpilast.

Lisateave:
Margus Lember
Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekaan
5331 8600
margus.lember@ut.ee