Kes kuuluvad dekaani meeskonda uuel ametiajal?

1. jaanuaril 2020 algab meditsiiniteaduste valdkonna dekaani professor Margus Lemberi teine ametiaeg dekaanina. Prodekaanid jätkavad oma senistes funktsioonides, ent senisest enam on plaanis keskenduda mõnede oluliste teemadega tegelemisele ja koordineerimisele.

Prodekaanidena jätkavad:

  • õppeprodekaan – farmakoloogia ja kliinilise farmakoloogia professor Anti Kalda (anti.kalda@ut.ee, 737 4360);
  • teadusprodekaan – dermatoloogia ja veneroloogia professor Külli Kingo (kylli.kingo@ut.ee, 731 9706);
  • residentuuriprodekaan – kirurgia professor Urmas Lepner (urmas.lepner@ut.ee, 731 8201);
  • arendusprodekaan – spordibioloogia dotsent Jarek Mäestu (jarek.maestu@ut.ee, 737 5373).

Dekaan Margus Lember rääkis, et senisest enam on plaanis formaliseerida mõnede oluliste teemadega tegelemist ja koordineerimist, mille tarvis on nõusoleku andnud näiteks Aasia suunal koostöö arendamiseks dotsent Triin Jagomägi ja personaalmeditsiini osas professor Katrin Õunap. Digitervise projektide eestvedajaks on jätkuvalt professor Raul-Allan Kiivet.

„Ilmselt on selliseid erialadeüleseid ja paljudele olulisi arendamist vajavaid teemasid teisigi, mis vajavad ühist tegutsemist kas siis prodekaanide või vastavate koordinaatorite eestvedamisel,“ tõdes Lember.

Muud töökorralduslikud muudatused dekanaadis

Alates 1. jaanuarist 2020 toimub dekaanaadi töökorralduses väikene muudatus.

Kuna Paula Tomson panustab alates jaanuarist rohkem Eesti Haigekassa ravijuhendite meeskonna töösse, siis võtab praktikakoordinaatori ülesanded üle Anett Kollin (737 5328, anett.kollin@ut.ee), praktikalepingute ja arvetega hakkab tegelema Triin Začek (737 5326, triin.zacek@ut.ee).

Lisateave:
Margus Lember
meditsiiniteaduste valdkonna dekaan
731 8600
margus.lember@ut.ee