Biomeedikumis saab tutvuda anatoomiliste jooniste näitusega

Biomeedikumis Schmidti keskuses on avatud näitus "Kunst teaduses", mille aluseks on meditsiinilised joonistused, eeskätt anatoomia ja histoloogia õppetahvlid.

Näituse aluseks olevad Tartu Ülikooli muuseumi meditsiinilised joonistused, eeskätt anatoomia ja histoloogia õppetahvlid, olid õppetöös kasutusel Vanas Anatoomikumis. Sealt anti need üle ülikooli muuseumile. Lisaks näituse kuraatorite poolt välja valitud joonistele saab näituselt lühikese ülevaate anatoomilise joonistamise ajaloost ja selle praktiseerimisest.

Näitusestendid on eesti keeles erialdi inglisekeelse tekstivihikuga. Kuraatorid ja kunstnikud Meeri Ott ja Yi Wang.

Näitus valmis õppeaine Akadeemiline pärand teoorias ja praktikas raames. Praktika toimus Innove projekti „Praktika kvaliteedi ühtlustamine ja tõstmine Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas“ raames (Nr 2014–2020.1.05.18-0374).

Näitus on Biomeedikumis (Ravila 19, Tartu) Schmidti keskusesse viivas koridoris üleval 2022. aasta kevadeni.