Arstiteaduskonna medali pälvisid Helle Karro ja Ain Raal

 

Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 389. aastapäeval anti valdkonnale osutatud teenete eest arstiteaduskonna medal Tartu Ülikooli naistekliiniku juhile, sünnitusabi ja günekoloogia professorile Helle Karrole ning farmaatsia instituudi juhatajale ja farmakognoosia professorile Ain Raalile.

Sünnitusabi ja günekoloogia professor Helle Karro sai medali väljapaistva teadusõppetöö ja panuse eest järelkasvu juhendamisel ning reproduktiivtervise edendamisel tervikuna. Helle Karro esitati sel aastal ka Eesti Teaduste Akadeemia akadeemiku kandidaadiks rahvatervise alal.

Helle Karro ütles, et ta on õnnelik inimene, kuna talle meeldib ta töö. „Ma ei planeeri  oma tegevusi selleks, et tunnustust saada. Kuid tunnustamine ja märkamine on kõigi jaoks olulised – minu tööd on märgatud ja järelikult on see oluline. Tunnustus annab positiivset energiat ja innustab,“ kõneles Karro. Ta rõhutas, et medal tähendab ka tunnustust tema headele kolleegidele.

Farmakognoosia professor Ain Raali tunnustati medaliga pühendunud töö eest oma erialal ja farmaatsia instituudi juhtimisel. „Tunnustus tähendab katarsist ehk hinge uuenemist – sulle tuletatakse veel kord meelde, et sa ei ole mitte kaubamaja katusel maandunud klient, vaid keegi, kes on siia maailma tulnud selleks, et istutada kasvõi üksainumas puu, olla kui latern ja lahkuda kui laul,“ ütles Raal tunnustuse kohta. „Medaliga on umbes nagu surmaga. Tead, et eks ta ükskord ikka tuleb, aga kui see käes on, on see alati ootamatu.“

Ain Raal on on avaldanud hulgaliselt artikleid ning raamatuid peamiselt ravimtaimede ja farmaatsia ajaloo teemal. Äsja esitles ta oma vastset teost „Kellahelin pühamus“, milles keskendutakse farmaatsia õpetamisele Tartu Ülikoolis.

Arstiteaduskonna medal on valdkonna kõrgeim autasu.  Medalisaajad kanti ka arstiteaduskonna auraamatusse. Samuti tunnustati teaduskonverentsi parimaid. Žürii esimees, pulmonoloogia professor Alan Altraja ütles, et ettekannete ja kaastööde tase oli väga kõrge.

• Parim doktorantide suuline ettekanne (700 €)
Liis Haljasmägi “I tüüpi interferoonid ja nendevastased autoantikehad autoimmuunsuse korral”

• Parim üliõpilaste suuline ettekanne (700 €)
Kristiina Kingo “Naha kolonisatsioon S. aureus’ega võib põhjustada suurenenud inflammasoomi aktivatsiooni atoopilises dermatiidis”

• Parim arst-residentide, arstide ja teadurite suuline ettekanne (700 €)
Kaspar Tootsi “Antibiootikumilisandiga luutsemendi kasutamine esmasel endoproteesimisel ei suurenda resistentsete periproteesinfektsioonide osakaalu”

• Parim doktorantide e-postri tutvustus (500 €)
Denis Belitškin “Hepsin regulates TGFβ signalling via fibronectin proteolysis“

• Parim üliõpilaste e-postri tutvustus (500 €)
Laura Männaste “Periodontaalsete haiguste ravis kasutatavate kiuliste biopolümeersete mattide disain ja valmistamine”

• Parim arst-residentide, arstide ja teadurite e-postri tutvustus (500 €)
Darja Lavõgina “Masinõppel põhinev analüüsimudel fluorestsentsmikroskoopia andmetöötluse võimendamiseks: mitootiliste ning DNA kahjustusega seotud tuumamarkerite tuvastus immuunvärvinguga rakuliinides”

• Parim doktorantide e-poster (300 €)
Kristiina Sepp “Eesti ja vene rahvusest apteegikülastajate kogemused ja ootused seoses ravimialase nõustamisega Eesti üldapteekides 2018–2020”

• Parim üliõpilaste e-poster (300 €)
Agne Nikopensius “Ravimite ekstemporaalne valmistamine Eesti üldapteekides”

• Parim arst-residentide, arstide ja teadurite e-poster (300 €)
Liisi Mägi “Self-reported confidence in patient safety competences among master students of health sciences in Estonia and in Norway: a cross-sectional survey”

Samuti autasustati ajakirja Eesti Arst ja Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi artiklikonkursi „Minu esimene publikatsioon“ parimaid Neinar Seli stipendiumiga, mille said Teele Tuularu artikli „CLIPPERS-sündroom – haigusjuht ja kirjanduse ülevaade“ eest, Andri Teesalu artikli „Nägemismuutused preeklampsia, eklampsia ja HELLP-sündroomi korral“ eest ning Marta Kotkas artikli „Pikatoimelised GLP-1 retseptori agonistid“ eest.

Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse tunnustamise fondi stipendiumi pälvis meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava 4. aasta doktorant Kärt Simre. Valda ja Bernard Õuna mälestusfondi stipendiumi sai meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava 3. aasta doktorant Valeria Sidorenko.

Tartu Ülikooli kliinikumi teadustöö preemia parima kliinilise suunitlusega teadustöö eest pälvis Mari Lukka.

Tartu Ülikooli arstiteaduskonna medalid anti üle  8. oktoobril biomeedikumi kohvikus toimunud arstiteaduskonna 389. aastapäeva autasustamisel.